HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CẤU HÌNH SIM DATA DCM

Khách hàng xin vui lòng lựa chọn hướng dẫn cài đặt cấu hình theo điện thoại đang sử dụng.

ĐỐI VỚI SIM DOCOMO MUA TRƯỚC 09/2022

★ ĐỐI VỚI MÁY ĐIỆN THOẠI IPHONE

Bước 1:

Lắp SIM vào máy điện thoại, kết nối với mạng internet bên ngoài để có thể tải cấu hình cho SIM

Bước 2: 

Tải cấu hình của SIM bằng cách ấn vào nút “Tải về …>” hoặc quét mã QR-Code phía bên dưới

Bước 3: 

Khi hiển thị thông báo như hình thì lựa chọn: “Cho phép”

Bước 4:

 1. Quay về màn hình chính 
 2. Chọn “Cài đặt” 
 3. Chọn “Cài đặt chung >”
 4. Chọn “Quản lý VPN & Thiết bị >”
 5. Tại mục “CẤU HÌNH ĐÃ TẢI VỀ” lựa chọn cấu hình PreSIM_TCN (v.1.0) >
 6. Nhấn “Cài đặt” phía góc trên bên phải màn hình
 7. Nhập mật mã máy điện thoại (nếu có)
 8. Nhấn “Cài đặt”, sau đó sẽ hiển thị lên  thông báo xác nhận phía dưới màn hình, lựa chọn “Cài đặt” thêm 1 lần cuối
 9. Nhấn “Xong” phía trên bên phải màn hình để hoàn tất việc cài đặt cấu hình cho SIM data DCM

★ ĐỐI VỚI MÁY ĐIỆN THOẠI ANDROID

Vào MẠNG DI ĐỘNG -> TÊN ĐIỂM TRUY CẬP APN: Nếu máy đã có điểm truy cập tên DOCOMO 4G thì chọn, nếu không thì phải tạo điểm truy cập mới với các thông số như bước 2.

 1. Điểm truy cập -> Tạo mới
 2. Nhập thông tin điểm truy cập mới:
 • Tên : TCN
 • APN : mmtmobile.jp
 • Tên người dùng : mmt@mmtmob
 • Mật khẩu : mmt

(lưu ý : tất cả đều viết thường)

Loại Xác thực: CHAP

Lưu lại và chọn cấu hình mới lưu để kích hoạt SIM.

ĐỐI VỚI SIM DOCOMO MUA TỪ 09/2022

★ ĐỐI VỚI MÁY ĐIỆN THOẠI IPHONE

Bước 1:

Lắp SIM vào máy điện thoại, kết nối với mạng internet bên ngoài để có thể tải cấu hình cho SIM

Bước 2: 

Tải cấu hình của SIM bằng cách ấn vào nút “Tải về …>” hoặc quét mã QR-Code phía bên dưới

Bước 3: 

Khi hiển thị thông báo như hình thì lựa chọn: “Cho phép”

Bước 4:

 1. Quay về màn hình chính 
 2. Chọn “Cài đặt” 
 3. Chọn “Cài đặt chung >”
 4. Chọn “Quản lý VPN & Thiết bị >”
 5. Tại mục “CẤU HÌNH ĐÃ TẢI VỀ” lựa chọn cấu hình Docomo APN・T-connect >
 6. Nhấn “Cài đặt” phía góc trên bên phải màn hình
 7. Nhập mật mã máy điện thoại (nếu có)
 8. Nhấn “Cài đặt”, sau đó sẽ hiển thị lên  thông báo xác nhận phía dưới màn hình, lựa chọn “Cài đặt” thêm 1 lần cuối
 9. Nhấn “Xong” phía trên bên phải màn hình để hoàn tất việc cài đặt cấu hình cho SIM data DCM

★ ĐỐI VỚI MÁY ĐIỆN THOẠI ANDROID (Cấu hình 1)

Vào MẠNG DI ĐỘNG -> TÊN ĐIỂM TRUY CẬP APN: Nếu máy đã có điểm truy cập tên Docomo APN・T-connect thì chọn, nếu không thì phải tạo điểm truy cập mới với các thông số như bước 2.

 1. Điểm truy cập -> Tạo mới
 2. Nhập thông tin điểm truy cập mới:
 • Tên: Docomo APN
 • APN: s-wing.link
 • Tên người dùng: (để trống)
 • Mật khẩu: (để trống)

(lưu ý : tất cả đều viết thường)

Loại Xác thực: CHAP

Lưu lại và chọn cấu hình mới lưu để kích hoạt SIM.

Trong trường hợp cài cấu hình 1 mà vẫn chưa lê 4G thì Quý khác vui lòng xoá cấu hình 1 để cài đặt cấu hình 2 phía dưới đây.

★ ĐỐI VỚI MÁY ĐIỆN THOẠI ANDROID (Cấu hình 2)

Vào MẠNG DI ĐỘNG -> TÊN ĐIỂM TRUY CẬP APN: Nếu máy đã có điểm truy cập tên Docomo APN・T-connect thì chọn, nếu không thì phải tạo điểm truy cập mới với các thông số như bước 2.

 1. Điểm truy cập -> Tạo mới
 2. Nhập thông tin điểm truy cập mới:
 • Tên: Docomo APN
 • APN: ppsim.jp
 • Tên người dùng: pp@sim
 • Mật khẩu: jpn

(lưu ý : tất cả đều viết thường)

Loại Xác thực: để trống

Lưu lại và chọn cấu hình mới lưu để kích hoạt SIM.