HƯỚNG DẪN NHẬN TIỀN TRỢ CẤP CÔNG VIỆC MỚI

Khoản trợ cấp này nhằm giúp bạn có thêm khoản phí để ổn định công việc và cuộc sống mới trong thời gian sớm nhất.

Ở Nhật Bản nếu bạn chịu khó tìm hiểu những thủ tục liên quan đến cuộc sống của bạn thì không những bạn sẽ tiết kiệm được nhiều khoản không nhỏ mà bạn sẽ còn nhận được thêm rất nhiều nữa đó.

Cụ thể như trong bài viết này mình sẽ giới thiệu đến các bạn khoản trợ cấp ổn định công việc mới mà rất ít người biết đặc biệt là người nước ngoài như chúng ta.

Trợ cấp ổn định công việc mới là gì ?

Trợ cấp ổn định công việc mới tiếng Nhật gọi là : 就業促進定着手当

Trợ cấp ổn định công việc mới là loại trợ cấp của chính phủ Nhật Bản dành cho những ai tham gia bảo hiểm lao động mà vừa chuyển việc được 6 tháng.

Khoản trợ cấp này nhằm giúp bạn có thêm khoản phí để ổn định công việc và cuộc sống mới trong thời gian sớm nhất.

Đối tượng nhận trợ cấp ổn định công việc mới

Để nhận được trợ cấp ổn định công việc mới bạn cần thoả mãn những điều kiện sau :

  • Bạn đã nhận tiền trợ cấp tái xin việc trước đó(再就職手当)
  • Kể từ ngày đi làm công việc mới trở đi thời điểm xin trợ cấp ổn định công việc mới phải sau 6 tháng
  • Ở công ty mới bạn cũng phải tham gia bảo hiểm lao động (雇用保険)
  • Số tiền lương một ngày của bạn ở công ty mới tính ra phải ít hơn ở công ty cũ

Thủ tục xin trợ cấp ổn định công việc mới

Khi bạn nhận được thông báo nhận tiền trợ cấp tái xin việc qua đường bưu điện thì trong phong bì thư cũng kèm theo thông báo và hướng dẫn chi tiết cách để bạn nhận được trợ cấp ổn định công việc mới.

Nếu không thấy có hướng dẫn thủ tục nhận trợ cấp ổn định công việc mới kèm theo thì bạn nên đến hỏi cơ sở HelloWork nơi bạn đã đăng kí nhận trợ cấp tái xin việc.

Thời gian đăng kí nhận trợ cấp ổn định công việc mới

Kể từ ngày đi làm công việc mới ngày đầu tiên sau 6 tháng là bạn có thể bắt đầu nộp hồ sơ xin trợ cấp rồi.

Bạn có hai tháng để nộp hồ sơ xin trợ cấp và nếu quá thời gian này thì bạn sẽ mất tư cách nhận được khoản trợ cấp này.

Nơi nộp hồ sơ xin trợ cấp ổn định công việc mới

Bạn có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện cho cơ sở HelloWork nơi bạn đã đăng kí nhận khoản trợ cấp tái xin việc ở Nhật.

Giấy tờ bạn cần chuẩn bị nộp

  • Giấy đăng kí xin nhận trợ cấp ổn định công việc mới(就業促進定着手当支給申請書)
  •  Giấy chứng nhận tư cách nhận hỗ trợ bảo hiểm lao động  (雇用保険受給資格者証)
  • Bản sao thời gian làm việc của bạn trong vòng 6 tháng kể từ ngày đi làm đầu tiên(就職日から6ヶ月間の出勤簿の写し)
  •  Bản sao phiếu lương của bạn trong thời gian 6 tháng(就職日から6ヶ月間の給与明細または賃金台帳の写し)
This entry was posted in 未分類. Bookmark the permalink.