THẺ NGOẠI KIỀU- TẤM THẺ QUYỀN LỰC TẠI NHẬT BẢN

Thẻ lưu trú là thẻ được cấp cho người lưu trú trung và dài hạn, theo sự cấp phép liên quan đến lưu trú như cấp phép vào Nhật Bản, cấp phép thay đổi tư cách lưu trú, cấp phép gia hạn thời gian lưu trú, v.v…

* Thẻ lưu trú được gắn chip IC để chống làm giả và sửa đổi, và toàn bộ hoặc một phần các mục ghi trên bề mặt thẻ sẽ được ghi lại

Mặt trước thẻ

Cần có hình thẻ theo các tiêu chuẩn sau đây để thực hiện các loại đăng ký và khai báo đi kèm với việc cấp thẻ lưu trú.

(Đơn vị: milimet)
 • Hình chỉ chụp người đăng ký
 • Kích thước không tính phần viền của hình thẻ phải thỏa mãn các kích thước như trong hình minh họa bên trên (kích thước của khuôn mặt được tính từ đỉnh đầu (bao gồm cả tóc.) đến cằm)
 • Hình chụp khi đầu trần và chụp hướng chính diện
 • Hình không phông nền (không có cả bóng người chiếu lên nền.)
 • Hình chụp phải rõ nét
 • Hình được chụp trong vòng 3 tháng trước ngày nộp
 1. Khi bạn đã thay đổi địa chỉ cư trú, địa chỉ cư trú mới sau khi thay đổi sẽ được ghi vào khung này.
 2. Khi bạn đã đăng ký cấp phép gia hạn thời gian lưu trú/đăng ký cấp phép thay đổi tư cách lưu trú, những nội dung đăng ký đó sẽ được ghi vào khung này.
  * Thẻ lưu trú mới sẽ được cấp khi việc gia hạn hoặc thay đổi được chấp thuận sau khi đăng ký cấp phép.
 3. Khi được cấp phép tham gia hoạt động ngoài tư cách lưu trú, nội dung cấp phép sẽ được ghi vào khung này.

Cuối cùng, Follow Tiktok tconnect.tv để không bỏ lỡ các địa điểm thú vị ở Nhật Bản nhé !

This entry was posted in 未分類. Bookmark the permalink.