CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Công ty cổ phần T-connect (sau đây gọi là “chúng tôi”) bao gồm người sáng lập và toàn thể nhân viên công ty nhận thức rõ ràng tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng. Chúng tôi nỗ lực hết sức trong việc bảo vệ thông tin các nhân của khách hàng bằng những chính sách như sau:

QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Tại công ty chúng tôi, thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ chính xác và luôn cập nhật những thông tin mới nhất. Đồng thời để ngăn chặn việc truy cập trái phép, mất mát, hư hỏng, giả mạo, rò rỉ thông tin cá nhân, v.v… chúng tôi chú trọng thực hiện các biện pháp như: duy trì, cập nhật liên tục hệ thống bảo mật, phát triển chính sách bảo mật thông tin trong nội bộ công ty, giáo dục nhận thức, nghiệp vụ bảo mật thông tin cho toàn bộ nhân viên công ty.

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Thông tin cá nhân mà khách hàng giao phó cho chúng tôi sẽ được sử dụng để liên lạc (ví dụ như gửi e-mail) và gửi các tài liệu từ công ty chúng tôi nhằm mục đích hướng dẫn về dịch vụ, trả lời các câu hỏi của khách hàng trong trường hợp cần thiết.

CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÊN THỨ BA

Chúng tôi sẽ quản lý một cách hợp lý các thông tin cá nhân do khách hàng giao phó và sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba ngoại trừ các trường hợp sau:
• Có sự đồng ý của khách hàng
• Cung cấp thông tin cho đơn vị cung cấp dịch vụ mà khách hàng mong muốn
• Những yêu cầu cung cấp phù hợp theo quy định của luật pháp
BIỆN PHÁP BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật triệt để để đảm bảo tính chính xác và an toàn của thông tin cá nhân.

YÊU CẦU CÁ NHÂN

Nếu khách hàng muốn xem, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình, chúng tôi sẽ hỗ trợ sau khi xác nhận được danh tính của khách hàng.

TUÂN THỦ VÀ XEM XÉT CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Chúng tôi sẽ tuân thủ luật pháp và quy định của Nhật Bản cũng như các tiêu chuẩn khác áp dụng cho thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ, xem xét nội dung của chính sách này nếu phù hợp và cố gắng cải thiện nó.

Liên hệ với chúng tôi:

Vui lòng liên hệ theo thông tin liên hệ bên dưới nếu có thắc mắc về chính sách bảo mật thông tin cá nhân của chúng tôi.
T-connect 株式会社
Address: 〒170-0005 東京都豊島区南大塚2ー41ー5 大塚渡東ビル 4A
TEL: 03-6384-0289 FAX: 03-6700-6945
Email: contact@tconnect.co.jp