HƯỚNG DẪN CHUNG

Tại đây, quý khách có thể tìm thấy các hướng dẫn chi tiết cơ bản về các mục như: Tải và cài đặt ứng dụng, mua hàng trên ứng dụng, kiểm tra dung lượng, tốc độ mạng, thanh toán cước hàng tháng của sản phẩm đang sử dụng, cách sử dụng chi tiết cũng như cài đặt riêng cho từng sản phẩm.