HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI NGÔN NGỮ

Bước 1:
– Tại trang chủ, chọn biểu tượng “=” để mở rộng tìm kiếm các chức năng khác của ứng dụng.
– Chọn “Cài đặt”.

Bước 2:
Chọn “Ngôn ngữ” để thực hiện chuyển đổi ngôn ngữ. Ứng dụng My-Tconnect cho phép sử dụng ở 03 ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Việt.

Bước 3:
Khách hàng có thể lựa chọn ngôn ngữ phù hợp. Chọn chức năng “Áp dụng” để hoàn tất chuyển đổi ngôn ngữ.