HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Bước 1: Mở ứng dụng My T-connect, chọn mục Shop

Bước 2: Chọn sản phẩm muốn mua

Bước 3:
Đọc thông tin sản phẩm và nhấn nút mua

Bước 4:
Trong phần xác nhận đặt hàng, nhập địa chỉ nhận hàng và quay lại màn hình thanh toán

Bước 5:
Nhập mã voucher (nếu có)
Chọn hình thức thanh toán và nhấn đặt hàng

Bước 6:
Trong màn hình đơn hàng của tôi
Thực hiện thanh toán theo yêu cầu