CÁCH THANH TOÁN CƯỚC

BẰNG THẺ SMARTPIT TẠI COMBINI

Bạn có thể dễ dàng thanh toán cho Smart Pit tại bất kỳ cửa hàng tiện lợi nào sau đây. Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn phương thức thanh toán cho từng cửa hàng tiện lợi. Bạn hãy chọn combini nơi bạn có thể thanh toán để xem hướng dẫn cụ thể

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN SMARTPIT TẠI COMBINI FAMILYMART BẰNG MÁY COPY (NEW)

Bước 1

 • TRÊN MÀN HÌNH, CHỌN :「ファミマTカード/楽天Edy/WAON/スマートピット」
 • BẠN CÓ THỂ THAY ĐỔI NGÔN NGỮ TỪ NÚT :「LANGUAGE」PHÍA TRÊN BÊN PHẢI MÀN HÌNH. CÓ 6 NGÔN NGỮ: NHẬT BẢN, TRUNG QUỐC, ANH, HÀN QUỐC, BỒ ĐÀO NHA VÀ NGA.

Bước 2

 • CHỌN NÚT: 「スマートピット Smart Pit

Bước 3

 • THÔNG TIN BIÊN NHẬN SẼ ĐƯỢC HIỂN THỊ TRÊN MÀN HÌNH. XÁC NHẬN ĐÚNG NỘI DUNG THÌ ẤN VÀO NÚT: 「次へ」

Bước 4

 • NỘI DUNG THANH TOÁN SMARTPIT ĐƯỢC HIỂN THI, BẠN VUI LÒNG KIỂM TRA NỘI DUNG VÀ SAU ĐÓ ẤN NÚT” 「確認

Bước 5

 • NHẬP 13 CHỮ SỐ TRONG THẺ SMARTPIT VÀ ẤN NÚT: 「OK

Bước 6

 • THÔNG TIN THANH TOÁN CỦA BẠN SẼ ĐƯỢC HIỂN THỊ
 • CHỌN HÓA ĐƠN BẠN MUỐN THANH TOÁN VÀ ẤN NÚT : 「OK
 • NẾU BẠN THANH TOÁN NHIỀU LẦN, VUI LÒNG NHẬP LẠI SAU KHI HOÀN TẤT THANH TOÁN ĐÃ CHỌN.
 • KHI 2 HOẶC NHIỀU MỤC ĐƯỢC CHỌN, MÀN HÌNH FAMI SẼ HIỂN THỊ  VÀ YÊU CẦU BẠN VẬN LÀM LẠI TỪ ĐẦU.

Bước 7

 • VUI LÒNG KIỂM TRA LẠI THÔNG TIN THANH TOÁN ĐÃ CHỌN VÀ ẤN NÚT 「OK

Bước 8

 • PHIẾU THANH TOÁN DỊCH VỤ TỪ MÁY COPY SẼ ĐƯỢC IN RA. QUÝ KHÁCH VUI LÒNG CẦM PHIẾU ĐĂNG KÝ 「商品名:スマートピットお支払い」  VÀ KIỂM TRA THÔNG TIN ĐÃ ĐƯỢC IN TRƯỚC KHI MANG RA QUÂY THU NGÂN.
 • PHIẾU THANH TOÁN CÓ GIÁ TRỊ TRONG  VÒNG 30 PHÚT SAU KHI PHÁT HÀNH. VUI LÒNG THANH TOÁN TRONG VÒNG 30 PHÚT SAU KHI IN.
HƯỚNG DẪN THANH TOÁN SMARTPIT TẠI COMBINI FAMILYMART BẰNG CÂY PORT XANH

Bước 1

Chọn mục金融サービス/国際送金など

Bước 2

 Chọn 「スマートピット」

Bước 3

 Chọn「確認」OK

Bước 4

 

Nhập 13 số của thẻ SmartPit (Chú ý nhập đúng mã số của mình) rồi chọn 「OK」

Bước 5

 Nhấn vào nội dung cần thanh toán rồi chọn 「OK」

Bước 6

 

Xác nhận lại nội dung cần thanh toán rồi chọn 「OK」

Bước 7

 Máy sẽ in ra phiếu thanh toán, quý khách vui lòng mang phiếu ra quầy thanh toán của combini để thanh toán

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN SMARTPIT TẠI COMBINI LAWSON (MINI STOP) BẰNG CÂY LOPI

Bước 1

Chọn mục 「各種番号をお持ちの方」

Bước 2

 

Nhập 13 số của thẻ SmartPit (Chú ý nhập đúng mã số của mình)

Bước 3

Bước 4

 

Chọn「スマートピットお支払い」

Bước 5

 Xác nhận số tiền phải thanh toán rồi nhấn vào nội dung cần thanh toán đó

 

Bước 6

 Mục nội dung thanh toán đổi màu xanh thì chọn 「確定する」

Bước 7

 

Xác nhận lại nội dung thanh toán một lần nữa. Nếu đúng chọn 「確定する」

Bước 8

 Máy sẽ in ra phiếu thanh toán, quý khách vui lòng mang phiếu ra quầy thanh toán của combini để thanh toán