CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Trong trường hợp phát sinh khiếu nại tranh chấp, T-connect đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của Khách hàng vào chất lượng dịch vụ của T-connect và thực hiện theo các bước sau:

Thời gian thực hiện, tiếp nhận và xử lý khiếu nại:

  • Thời gian khách hàng gửi khiếu nại: Trong vòng 24h kể từ khi nhận hàng.
  • Cách thức liên lạc: Khách hàng gửi phản ánh về địa chỉ email: contact@tconnect.co.jp hoặc số điện thoại: 03-6384-0289
  • Cách thức giải quyết: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của T-connect sẽ tiếp nhận các phản ánh/khiếu nại, tùy theo tính chất và mức độ của phản ánh thì bên T-connect sẽ có những phản hồi/giải đáp hoặc giải quyết vấn đề thắc mắc của Khách hàng.
  • Yếu tố ngoại lệ: Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của T-connect thì Ban lãnh đạo T-connect sẽ yêu cầu người phản ánh đưa vụ việc ra cơ quan pháp luật có thẩm quyền để giải quyết.